• Home

Li cunti di zu Vitu Spiciali

Antonio Sapienza

Un puparu racconta quattro "Cunti" e precisamente: Lu sbarcu in Sicilia di l'Alliati; A storia di l'unit d'Italia; A cavallareia rusticana; Archimedi contru i rumani.

commedia

2009

2

Da 61 a 90 minuti

3

3

0

0

no

si